top of page

NEWS & PUBLICATIONS

Publications

Giacometti, M., "Voyeurisme et diffusion non consentie d’images à caractère sexuel. Maintien du statut quo ou réelles nouveautés ?", in Le nouveau droit pénal sexuel, Bruxelles, Larcier, 2022, pp. 143-186.

Gilen, A., Vreven, N., De digitale dimensie van seksuele zelfexpressie: een bevrijding of een nieuwe weg naar criminaliteit?, Tijdschrift voor Mensenrechten, 2022, p. 4-10.

Van de Heyning, C., Giacometti, M., "Het verspreiden van naaktbeelden zonder toestemming krijgt verder uitwerking op nationaal niveau", T. Strafr., 2022, pp. 157-160.

Walrave, M., Van de Heyning, C., “De beelden waren de druppel: waarom beelden van seksuele misdrijven online gedeeld worden vanuit sociaalwetenschappelijk en juridisch perspectief”, Cahiers politiestudies, 2022, pp. 163-189.

bottom of page